Maracaibo Review

Zwaargewicht arena
Follow Koop deze game!
7.6

Beloftevol

7.9

User Avg

Maracaibo is een stad in Venezuela met een rijke geschiedenis. Haar gouden periode begon met de intrede van de Europeanen, omstreeks 1500. Spanjaarden, Engelsmannen, Fransen en Nederlanders ontdekten de regio. De plaatselijke bevolking lijkt hier de dupe van geworden te zijn. Naast de handel, vooral ten voordele van de Europeanen zelf, brachten zij ook oorlog, slavernij en piraterij mee.

Maracaibo was afwisselend een basis vóór piraten of net een doelwit voor plunderingen dóór piraten. De stad is dan ook strategisch gelegen. Maracaibo bleef lang trouw zweren aan de Spaanse vlag.

 

Maracaibo schip - Boxing meeples - board game reviewDe auteur van Maracaibo is een gevestigde waarde: Alexander Pfister. Mombasa en vooral Great Western Trail (GWT) zijn eerdere titels van zijn hand. Vooral GWT staat erg hoog aangeschreven. We zullen zien of Maracaibo ooit dezelfde status zal verdienen. In elk geval zijn het enigszins gelijkaardige games. Meneer Pfister specialiseert zich in breinbrekende puntensprokkelaars die vooral kaarten gebruiken. Met die kaarten probeer je in Maracaibo een motortje aan de gang te krijgen om je rondvaart in de caraïbische wateren zo efficiënt mogelijk te maken. In GWT doe je ongeveer hetzelfde, maar dan met rundertransporten over spoorwegen.

Maracaibo is niet innoverend. Het is een “best of” van beproefde mechanismen. De meer ervaren spelers hebben ze allemaal al wel eens zien passeren, maar nog niet samen in 1 spel.

Punchboard-slaveryMaracaibo spelbord - Boxing meeples - board game review

Maracaibo wordt gespeeld op een gemeenschappelijk bord waarop alle spelers een zeevaartroute afleggen in de Caraïben. Je kan onderweg met je driemaster aanmeren in de havens naar jouw keuze. De vaarroute loopt voor ieder in dezelfde richting, van Havana met de klok mee terug naar Havana. Na vier rondvaarten is het spel over. Op dit bord is er eveneens plaats voorzien voor een ontdekkers, -inkomens -en invloedspoor om punten op te verzamelen. Je overwinningspunten houd je er ook bij. Queestekaarten, vechttokens en verhaaltegels vinden er allemaal hun plek. 

Spelers hebben elk nog een eigen spelersbord voor zich liggen. Eigenlijk is dit een vergroting van het miniatuurschipje waar je mee over het spelbord vaart. Je start met een weinig performant fregatschip. Gedurende het spel krijg je geregeld de mogelijkheid om je schip te upgraden. Door het verwijderen van kleine schijven boven de afgebeelde acties kan je je schip versterken. De ene keer zijn dit onmiddellijke eenmalige effecten en een andere keer versterk je een bepaalde actie voor de rest van het spel. Zo kan je bijvoorbeeld meteen extra inkomen verdienen of overwinningspunten scoren. Je vergroot je handlimiet of versnelt je tempo op het ontdekkersspoor. 

Je persoonlijke spelersbord heeft ruimte voorzien om te plannen. Bovenaan kan je maximaal drie handkaarten in je planningzone leggen. Die kaarten reserveer je voor jezelf en kan je later in het spel naar je hand kopen.

In totaal liggen er 265 kaarten in het spelruim, je kan ze gebruiken als object of handelswaar maar ook kopen en in de hand nemen. Eens je ze gekocht hebt, geven ze je bepaalde voordelen, afhankelijk van het gekleurd kadertje waar ze in vermeld staan:

 • Groene effecten verhogen je inkomen.
 • Een rode achtergrond geeft je een effect geldig voor de rest van het spel.
 • Blauw zorgt ervoor dat je een extra actie mag uitvoeren op locaties waar je iemand van je crew hebt achtergelaten.
 • Een bruine kader bevat een instant effect.

Voor aanvang van je zeiltocht krijg je 2 carrièrekaarten. Daarop staan telkens drie te behalen doelen. Met een gratis actie tijdens je beurt kan je zo’n doel claimen en meteen de beloning opstrijken. Mocht je alle doelen op 1 van je carrièrekaarten behalen, dan scoor je nog extra’s. 

De gebruikte valuta van Maracaibo is de “dubloen”. Leuk weetje: dit is de historisch correcte munteenheid. Deze goudstukken van 6.77 gram hadden de waarde van 2 escudo’s. De escudo is sinds de Euro niet meer maar omgerekend naar de huidige goudprijs zou een dubloen nu 100€ waard zijn.

Ship ahoy  bootsman!

Maracaibo wordt gespeeld over 4 rondes. Zodra 1 speler het laatste vakje van het Caraïbische spelbord heeft bereikt, stopt die ronde voor iedereen. Na elk van die rondes is er een puntentelling en na de vierde ronde is er een eindtelling met extra scorevoorwaarden.

Tijdens jouw beurt voer je de volgende drie acties uit in deze volgorde: (1) zeilen met je bootje, (2) hoofdactie uitvoeren en (3) kaarten bijtrekken.

(1) zeilen: Je mag elke beurt tot 7 vakjes varen met je schip en je moet er minstens 1 opschuiven. Je volgt steeds de richting die aangegeven staat door de pijlen. Het is toegestaan om met twee schepen op dezelfde locatie te eindigen. Op locaties waar een rood hand staat afgebeeld, moet je aanmeren. 

(2) hoofdactie: Op de locatie waar je met je schip ligt, voer je je hoofdactie uit en zo veel gratis acties als je wenst. De actie die je kan uitvoeren, hangt af van de haven waar je ligt aangemeerd.  

 • In een stad mag je goederen afleveren én een actie van op zijn tegel doen. 
 • In een dorp mag je enkel de bijbehorende acties uitvoeren. Het aantal hangt af van de lengte van de reis die je nodig had om er te geraken. Normaal kies je er één. Als je een reis met 4 tot 6 bewegingen hebt gemaakt, mag je er 2 uitvoeren. Als je al je 7 bewegingsacties hebt opgebruikt om dat dorp te bereiken, kan je 3 acties uitvoeren.
 • Als er een queeste-symbooltje staat op je locatie, kan je die vervullen.
 • Locaties waar je eerder een crewlid hebt achtergelaten, laten je toe om zijn speciale actie uit te voeren. Slechts 1, hoeveel bemanningsleden je er ook hebt.

De locaties met de rode handsymbolen zijn speciale locaties die je niet mag voorbijvaren. Je mag er zelfs geen goederen afleveren. Je kan er wel onmiddellijk beloningen scoren zoals punten en vordering op het ontdekkersspoor.

Sommige plaatsen hebben meerdere hoofdacties. Maximum 1 daarvan vervullen blijft de regel. Je bent niet verplicht om een hoofdactie te doen. Voor, tijdens of na je hoofdactie mag je dus nog zo veel gratis acties uitvoeren als je wenst:

 • Je mag handkaarten neerleggen op 1 van de 3 voorziene planningsplaatsen op je persoonlijk spelbord, zolang er ruimte is. Kaarten die hier liggen, tellen niet mee als handkaarten om je maximale handcapaciteit te bepalen.
 • Je mag 1 van je carrièredoelen vervullen.

(3) kaarten bijtrekken: Je trekt blinde of open kaarten bij tot je je handlimiet hebt bereikt. Voordat je je schip hebt opgewaardeerd maximum 4, daarna 6. Blinde kaarten zijn gratis, open kaarten kosten 1 dubloen per kaart. Een verdere opwaardering maakt ook dat gratis. 

Maracaibo is een behoorlijk moeilijk spel. Een groot deel van de gameplay wordt uitgebeeld door icoontjes, waar je even aan moet wennen. Om het spel echt te leren spelen zal deze samenvatting niet volstaan. Je kan dan beter enkele filmpjes opsnorren. Van horen zeggen, zou Boxing Meeples die reeds bijeengezocht hebben voor jou

Close-up van enkele hoofdacties

De beschikbare hoofdacties verschillen naargelang je in een stad of een dorp ligt aangemeerd. Er zijn meer mogelijkheden dan er hier besproken worden. Elke optie staat met beeldtaal nog eens afgebeeld op het spelbord, zeker geen overbodige luxe!

Maracaibo spelopstelling - Boxing meeples - board game review

 

Stadsacties:

Stadsacties bestaan uit 2 delen. Je kan steeds goederen (handkaarten) leveren aan een stad, zolang er nog plaats is in haar markt. Door die actie uit te voeren, kan je je schip opwaarderen (persoonlijk spelersbord). Het 2de deel is variabel: 

Vechten: In een stad met een vechticoon kan je vechten om invloed te winnen bij één van de Europese grootmachten en om vechtbonussen te verdienen. Het aantal gevechten dat je kan aangaan, wordt aangeduid op het vechtspoor op je persoonlijk spelbord. Dit spoor eindigt op 8. Je mag in je beurt maar voor 1 land vechten. Een gevecht start met het trekken van een vechtkaartje uit 2 blinde stapels. Op zo’n kaart staat, voor elke grootmacht apart, zijn vechtwaarde en de bijhorende beloning of kostprijs:

 • Je krijgt of betaalt het aangeduide aantal dubloenen.
 • Je stijgt 1 plaatsje op het invloedsspoor van dat land.
 • Je rekruteert een extra bemanningslid.
 • Je scoort meteen het aangegeven aantal overwinningspunten.

Daarna kies je de gewenste vechtactie die je wilt uitvoeren. Er zijn twee mogelijkheden:

 • Verminder je vechtwaarde op je persoonlijk spelbord met 2 of 5 punten om 1 of 2 invloed te verdienen bij die natie.
 • Kies een locatie op het grote spelbord met een vlagsymbool. Je betaalt 4 vechtpunten om er een markeerblokje van je gekozen land te plaatsen en verdient de beloning die op die vlag staat. Of je betaald 6 punten om een blokje te verwijderen dat er reeds stond en er jouw blokje te plaatsen en de aangeduide beloning te incasseren. In beide gevallen verdien je extra invloed voor dat land.

Maracaibo invloedspoor - Boxing meeples - board game revieInvloed is dus een belangrijk concept en heeft zijn eigen spoor op het gemeenschappelijke spelbord. Een spoor per Europese grootmacht. Je vindt er de markeerblokjes die je op de vlagsymbolen plaatst en het spoor waar je jouw invloed markeert met een blokje. Die 2 hangen aan elkaar vast. Hoe meer invloed je hebt bij een land, hoe meer punten je verdient door het passeren van bepaalde posities op zijn spoor. Maar de te verdienen punten van die  posities zijn afhankelijk van het aantal overgebleven markeerblokjes van die natie.

Ontdekken: In een stad met een ontdekkersicoontje kan je je ontdekkingstocht verderzetten. Je vordering gebeurt op het ontdekkersspoor op het gemeenschappelijke spelbord. Je mag maximaal zo veel plaatsen opschuiven als het icoontje toelaat en minimaal 1 plaats. Enkel de beloning van je eindpositie verdien je. Je kan niet met 2 spelers op dezelfde locatie staan. Reeds bezette plaatsen mag je overslaan zonder dat ze meetellen als beweging. Dit spoor biedt grote beloningen: overwinningspunten, dubloenen, invloed, extra bemanningsleden,… 

Speciaal zijn de queestes die je er vindt. Een kleine omweg kan je laten eindigen op zo’n tegel. Als je aan zijn voorwaarden kan voldoen, mag je hem nemen en op de voorziene plaats op je persoonlijk spelersbord plaatsen. De queestetegel wordt niet vernieuwd en elke volgende speler neemt nu de kortere weg.

Maracaibo ontdekkersspoor - Boxing meeples - board game review

Buiten de beloningen voor je positie op het spoor zelf, verdien je er nog extra’s voor het passeren van bepaalde lijnen: 3 invloed bij 1 grootmacht voor elke speler die de rode lijn passeert, 4 overwinningspunten voor de eerste speler die de blauwe en groene lijn voorbij wandelt en 2 voor elke volgende speler. Als je je ontdekkingstocht tot het einde kan volbrengen, mag je meteen een dorpsactie uitvoeren. De eerste die dat klaarspeelt, verdient daarenboven 10 punten, de tweede 8 en de daaropvolgenden krijgen respectievelijk 6 en 4 punten.

De overige acties: De andere mogelijkheden vereisen weinig uitleg. Eigenlijk staan ze netjes afgebeeld bij de betrokken stad. Het is enkel kwestie van de gebruikte beeldtaal te leren ontcijferen.

Dorpsacties:

Om een dorpsactie uit te kunnen voeren, dient je schip zich uiteraard in een dorp te bevinden. In de meeste gevallen kan je slechts 1 actie kiezen. Had je echter 4 tot 6 bewegingen nodig om er te geraken, dan heb je recht op 2 acties. Als je al je 7 bewegingen gebruikte om er te geraken, mag je drie dorpsacties benutten. Er bestaan drie verschillende dorpsacties en je mag elk van die opties zoveel uitvoeren als toegelaten door je beweging.

 • Leg al je handkaarten af en verdien 2 dubloenen.
 • Verdien 1 dubloen.
 • Koop een plannings – of handkaart en gebruik vanaf nu zijn effect gedurende het spel.

Queeste-actie:

Maracaibo queeste - Boxing meeples - board game reviewAls je het anker uitwerpt in een locatie met een queeste-tegel kan je die vervullen. Je betaalt zijn kostprijs om zijn beloning te incasseren en legt het tegeltje dan op de voorziene plaats in het ruim van je persoonlijke spelersbord. Vanaf je vierde vervulde queeste verdien je hier ook nog eens extra punten, netjes aangeduid op je bord.

Assistentie-actie:

De laatste soort hoofdacties zijn de assistentie-acties. Acties die je kan uitvoeren door je achtergelaten crewleden te activeren. Sommige handkaarten laten je immers toe, eens gekocht, om een bemanningslid achter te laten op een specifieke locatie. Als je die locatie dan later bezoekt, mag je de actie op je gekochte kaartje uitvoeren. Zelfs als je kiest om die actie niet uit te voeren of de locatie gewoon voorbij vaart, verdien je 2 punten.

Final thoughts

Maracaibo speelt een beetje op veilig. De ontwerper, Alexander Pfister, zet zijn meest gewaardeerde spelmechanismen uit vorige spellen in en neemt dus weinig risico.

Zoals steeds ontwierp hij ook nu een breinbreker. Het spel vraagt de hele tijd om je aandacht. Je dient veel in het oog te houden en daarbovenop nog goed op voorhand te plannen. Zelfs de gevechten spelen zich vooral in het hoofd af. Het is de enige plek waar je echt punten kan afsnoepen van elkaar, eens je het mechanisme doorgrondt. 

De tot nu toe onbesproken campagne-modus is niet echt een hoogvlieger. Geen doorslaggevende reden om het spel te kopen. 

Herspeelbaarheid vind je op vele vlakken: 265 kaarten!, 13 stadstegels en 24 queestekaarten zijn inbegrepen bij het spel. Die maken elk spel een beetje anders. Onbedoelde herspeelbaarheid vind je in de moeilijkheidsgraad. Vooraleer je het spel echt door hebt en op niveau kan spelen, ben je toch al enkele sessies verder. 

Gooi de trossen los en spelen maar!

Good

 • best of Pfister-compilatie
 • mentaal uitdagend
 • veel manieren om punten te sprokkelen

Bad

 • alle kaartvoordelen en schipopwaarderingen bijhouden is een uitdaging
 • eindscore brengt veel punten die je tijdens spel niet echt ziet aankomen
 • zelfs vechten is niet interactief
 • veel beeldtaal
7.6

Beloftevol

Artwork - 7.7
Complexiteit - 7.9
Herspeelbaarheid - 8.6
Spelerinteractie - 6
Componenten - 7.8

Lost Password