Root Review

Bestseller arena Zwaargewicht arena
Follow Koop deze game!
8.1

Supertalent

8.4

User Avg

In het grote beestenbos is er iets op til. Het is hommeles tussen de bewoners. De heerschappij van de snode katten staat onder druk. De vogels vinden dat het tijd is om hun bos weer op te eisen. Ondertussen wint een geheim broederschap van onderdrukte dieren stilletjes aan kracht, terwijl de opportunistische wasbeer slinks van beide walletjes probeert te eten.

Starten doen we met een beknopt overzicht van de 4 facties, zonder al hun geheimen nu al prijs te geven. Ze hebben elk hun eigen houten speelstukken die je over het bord verplaatst op zoek naar overmacht en overwinningspunten. Ze gebruiken verschillende tactieken om heerser te worden. Root sleept je mee in een sprookjesachtige strijd.

Root woodland alliance - Boxing meeples - board game review

 • Marquise the Cat: Zij buiten het bos en zijn grondstoffen uit om hun klasse te ondersteunen. Punten verdienen ze door gebouwen op te richten.
 • Eyrie dynasties: Zij willen terug opeisen wat hun voorouders ooit waren: heersers over de bossen. Zij scoren door nesten te bouwen en die te verdedigen.
 • Woodland alliances: De onderdrukte dieren zoeken steun voor hun verzet tegen de katten en roofvogels. Zij scoren punten door sympathie te zoeken voor hun opstand.
 • Vagabond: De sluwe wasbeer kiest geen zijde. Hij verdient zijn punten door queestes uit te voeren en door de anderen te helpen of hen op tijd en stond te schaden.

Roots bloody roots

Root is vooral berucht om zijn asymmetrische kwaliteiten. Een meesterwerk in zijn genre! Hoeveel testplay er nodig was om dit spel gebalanceerd te krijgen, valt niet uit te drukken in dagen. Voor we aan die asymmetrie beginnen, zijn er gelukkig ook veel regels die voor elke speler hetzelfde zijn:

 

 

 • De beurt van elke speler bestaat uit drie fases: birdsong, daylight en evening. Wat ze tijdens die fases juist kunnen doen, ligt dan weer mijlenver uiteen en is voer voor het volgende hoofdstuk.
 • Root suite - Boxing meeples - board game reviewHet spelbord is een afbeelding van een uitgestrekt woud met 12 open plekken. Je vindt er de locaties om gebouwen te plaatsen. Ze zijn verbonden door bospaden. Het is in die open plekken dat het spel zich afspeelt. Hier bouwen de spelers hun werkplaatsen en zaagmolens, leggen ze hun tokens leggen of gaan ze gevechten aan. De katten hebben er hun thuisbasis en de Vagabond kan er ruïnes doorzoeken. Die open plekken hebben elk hun eigen bewoners. Ze huisvesten vossen, muizen of konijnen. Dit wordt op het spelbord aangegeven door een symbooltje en hun eigen kleur. Uitgezonderd de Vagabond, bewegen de dieren op dezelfde manier over het spelbord. Ze kunnen zich van de ene open plek naar de andere begeven, op voorwaarde dat ze overwicht hebben op hun startplek of bestemming. Deze locaties dienen verbonden te zijn door een pad. Ze nemen zoveel van hun dieren mee als ze zelf wensen. De Vagabond trekt zich hier niets van aan. Hij mag overal heen. Hij is ook de enige die de bospaden niet hoeft te gebruiken en zich kan verschuilen in de bossen.
 • Root kaarten- Boxing meeples - board game reviewAlle spelers trekken hun kaarten uit een gemeenschappelijke stapel. Deze kaarten zijn, net zoals de open plekken, onderverdeeld in vos-, konijn- en muizenkaarten. Dezelfde kleuren en symbolen als voor de open plekken komen hier terug. Bijkomend zijn er vogelkaarten. Dit zijn wilde kaarten die tellen als 1 van de 3 andere soorten. Veel acties die je uitvoert, vereisen het afleggen van kaarten die overeenstemmen met de plek waar je die actie onderneemt. De kaarten hebben nog een 2de mogelijkheid. Je kan er gereedschappen mee samenstellen (craften).  Om te kunnen craften heeft elke factie zijn specifieke behoeftes. De katten craften in locaties met  1 van hun werkplaatsen, de vogels doen dit waar ze nesten bezitten, de opstandige bosdieren gebruiken hun sympathie-tokens en de Vagabond zet een gecrafte hamer in. Ze activeren de gewenste kaart in de open plek die aan hun behoeftes voldoet om het gereedschap te bemachtigen en scoren de overwinningspunten die daaraan vasthangen.
 • Gevechten gebeuren in 2 fases. Enkel de aanvaller gooit 2 dobbelstenen. De hoogste worp is zijn aanval en de laagste waarde is de aanval die hij te verduren krijgt. Daarna verwijderen de betrokken spelers tegelijk dieren in verhouding met de waarde van de worpen. De verdediger kan ook zijn gebouwen of tokens moeten verwijderen om aan die waarde te voldoen. Het verwijderen daarvan levert de aanvaller overwinningspunten op. Net zoals bij het bewegen, wijkt de Vagabond hier weer vanaf met aparte regels. Hij kan slechts zoveel schade toedienen als hij zwaardjes bezit. Verdedigen doet hij door de items op zijn spelersbord te beschadigen.
 • Winst voorwaarden zijn voor elke diersoort het behalen van 30 overwinningspunten. Enkele kaarten kunnen die voorwaarden aanpassen. Hoe ze die punten bijeenharken, is anders voor elke diersoort.

Rumble in the jungle

De echte reden van de faam van Root is dus zijn asymmetrie. Die zit verpakt in de totaal verschillende krachten van elke soort. Elke factie heeft dan ook een verschillend spelersbord. Om toch nog enkele bomen door het bos te zien, staan je mogelijkheden hier duidelijk op vermeld. 

Root marquise - Boxing meeples - board game reviewWe beginnen bij de heersers van het bos: de katten, aangevoerd door de Marquise de Cat. De katten zijn de machtigste roofdieren uit het beestenbos. Als heersers hebben zij in de loop der jaren een heuse basis kunnen bouwen in het bos. Hun houteconomie draait op volle toeren. Ze kunnen zaagmolens, werkplaatsen en rekruteer lokalen bouwen. Hoe meer ze er hebben van elke gebouwsoort, hoe meer punten ze verdienen.

Zolang hun sterke basis in het spel is, schenkt die hen nog 2 extra krachten. Zo kan geen andere speler stukken plaatsen op die locatie en kan ze haar  kattenstrijders genezen. Ze spendeert een kaart met het symbool van de plaats waar haar strijder sneuvelde om hem te laten herrijzen.

Birdsong: De markies mag 1 hout-token leggen bij elk van zijn zaagmolens.

Daylight: Je mag elk van je handkaarten gebruiken om te craften. Daarna mag je 3 van de volgende acties uitvoeren: vechten, bewegen, rekruteren, bouwen of overwerken.

Evening: Tenslotte trek je standaard 1 handkaart en nog extra kaarten als je spelersbord dit toelaat. Je mag er maximum 5 in de hand hebben.

Root Eyrie - Boxing meeples - board game reviewHun grootste uitdager is de Eyrie Dynastie. Deze roofvogels willen weer over de bossen heersen zoals hun voorouders ooit deden. Zelfs nu heersen ze over een open plek als ze evenveel strijders hebben als een ander. 

Elke avondfase verdienen ze punten in verhouding tot het aantal nesten dat ze hebben. Ze zijn gebonden aan een alsmaar groeiend aantal decreten. Elke ronde dienen ze die allemaal uit te voeren of ze vervallen in turmoil. Hierdoor verlies je een punt per vogelkaart tussen je decreten, waarna je al je decreten kwijt bent. Een nieuwe leider wordt gekozen en op de  voorziene plaats op je spelersbord gelegd. Je kan geen verdere actie ondernemen en gaat meteen naar de avondfase. 

Birdsong: Je mag tot 2 kaarten toevoegen aan je decreten, slechts 1 mag een vogelkaart zijn. Als je bij aanvang van deze fase geen handkaarten hebt, mag je er nu al 1 trekken. De Eyrie mogen meteen een nest bouwen en 3 strijders plaatsen op die locatie, indien ze nog geen nest in het spel hebben. 

Daylight: Eerst mag je nesten gebruiken om zoveel kaarten te craften als je wenst. Daarna moet je je decreten uitvoeren, van links naar rechts. Zoniet verval je dus in turmoil. Decreten verplichten je tot rekruteren, bewegen, vechten en bouwen. Die actie dien je uit te voeren in een open plek die je decreet vermeldt.

Evening: Je verdient nu punten voor je nesten, waarna je handkaarten bijtrekt tot maximum 5.

Root woodland - Boxing meeples - board game reviewDe opstand tegen deze 2 machtswellustelingen wordt geleid door de Woodland Alliance. Dit broederschap verenigt de onderdrukte dieren. Zij scoren punten door het plaatsen van sympathie-tokens. Hiervoor hebben ze medestanders nodig. 

Af en toe breekt er een gewelddadige opstand uit, waardoor ze een nieuwe basis kunnen oprichten en militaire leiders aanstellen. 

Ze gebruiken een sterke guerrilla-tactiek om de dobbel worpen van gevechten in hun voordeel te draaien. Als ze aangevallen worden telt de hoogste worp als hun verdediging en niet omgekeerd zoals normaal.

Birdsong:  Nu kan je de revolutie starten. Je spendeert 2 supporterskaarten met hetzelfde teken als waar je de opstand wilt starten. Je mag dan alle vijanden verwijderen uit die open plek en er je eigen strijders en basis plaatsen. Daarna benoem je een officier op je spelersbord. 

Geruchten gaan snel en je mag  sympathie-tokens in aangrenzende locaties leggen. Je betaalt hiervoor weer met de gepate supporterskaarten, zoals aangegeven op je bord.

Daylight: Tijdens deze fase kan je craften, mobiliseren en officieren trainen. Zonder officieren kan je geen militaire acties ondernemen.

Evening: Je mag zoveel acties uitvoeren als je officieren bezit. Je kiest uit: bewegen, vechten, rekruteren of organiseren. Daarna volgt de standaardactie die je kaarten laat bijtrekken tot je er 5 in de hand hebt.

Root Vagabond - Boxing meeples - board game reviewDe Vagabond is een eenzame opportunist. Hij eet van alle walletjes. Hij verdient punten door vriendschap te sluiten met de andere facties én door hen getimed te verraden. Tijdens zijn tocht door de bossen voert hij queestes uit die hem punten opleveren. 

De Vagabond gebruikt items om zijn acties te betalen. Hij ruilt zijn kaarten voor de items die de anderen gecraft hebben. Zijn items kunnen beschadigd of onbeschadigd zijn. Onbeschadigde items kan hij gebruiken door ze uit te putten (om te draaien). Je mag er maar zoveel hebben als er in je knapzak op je spelersbord passen.

Birdsong: Je mag een heel aantal van je uitgeputte items terug omdraaien, waarna je een gratis beweegactie mag doen. De Vagabond mag zich als enige ook in het bos begeven. 

Daylight: Elk van de acties die hij nu mag uitvoeren, verplicht hem tot het uitputten van het bijbehorende item. Hij kan kiezen uit een hele lijst: craften, vechten, bewegen, schieten, items repareren, ruïnes exploreren, een queeste volbrengen of zijn speciale karakteractie uitvoeren. Voor nog 1 andere actie heeft hij geen items nodig. Door anderen te helpen met kaarten, moeten die hem laten kiezen uit hun gecrafte items. Hierdoor verbetert hun relatie en verdient hij punten. 

Evening: Als hij zich nu in een bos verschuilt, mag je al zijn items repareren. Daarna trek je kaarten tot je er 5 in de hand hebt en verwijder je items tot je er zo veel hebt als toegestaan. 

Final thoughts

Root alliance - Boxing meeples - board game reviewRoot is een oorlogsspel, verpakt in een schattig jasje! De dieren strijden om controle (area influence)over het beestenbos. De krachten van de verschillende soorten konden niet asymmetrischer (variabele spelerskrachten) ontworpen worden. Hoe ze hun punten en invloed opbouwen is voor elke soort anders en niet zomaar een beetje. Het is een verdoken oorlogsspel, waarin er eigenlijk niet zo veel gevochten wordt. De acties op de spelersborden en het bezetten van de geschikte open plekken, zijn minstens zo belangrijk als de gevechten.

Root figure - Boxing meeples - board game reviewVeel spellen claimen variabele krachten voor elke speler, doch weinige komen nog maar in de buurt van Root. Het moet een ongelooflijke zoektocht geweest zijn naar die asymmetrische balans. Je wilt natuurlijk niet dat 1 soort de overhand krijgt en zo het fragiele evenwicht verstoort. Als ontwerper wil je dat het spel spannend blijft tot het einde. Als na een tijdje blijkt dat 1 soort veel sterker is dan de andere, zal je spel niet de aandacht krijgen die het verdient en snel weer van het toneel verdwijnen. Root kwam in 2018 op de markt en bezet nog steeds een toppositie op boardgamegeek.com. Uitbreidingen brachten zelfs nog meer diersoorten en asymmetrie. Mission accomplished!

Root figuur - Boxing meeples - board game reviewRoot is een ingewikkeld spel om te leren. Minstens zal je de krachten van elke andere factie moeten begrijpen om ze te kunnen verslaan. Je moet weten waar je tegenstanders hun punten mee verdienen om ze te kunnen dwarsbomen.

In 2021 brengt de auteur-publisher tandem van dit spel een nieuw asymmetrisch spel uit: Oath, chronicles of empire and exile. De verwachtingen zijn hooggespannen!

Good

 • artwork
 • gebalanceerde asymmetrie
 • schattige oorlogsvoering

Bad

 • moeilijk aan te leren
 • lange beurten
 • setup
8.1

Supertalent

Artwork - 8.3
Complexiteit - 8.4
Herspeelbaarheid - 7.9
Spelerinteractie - 8.2
Componenten - 7.8

Lost Password